top of page

FYSIOTERAPIA KOTIKÄYNTI

Fysioterapia toteutetaan kotikäynteinä, jolloin palvelut sopivat erityisen hyvin ikääntyneiden sekä muistisairaiden kuntoutukseen omassa kotonaan. Fysioterapian tavoitteena voi olla yleisen toimintakyvyn ylläpitäminen, leikkauksen jälkeinen kuntoutus tai kotona pärjäämisen tukeminen.

Fysioterapian kotikäynti suunnitellaan aina kunkin asiakkaan tilanteeseen sopivaksi ja sen sisältö muokkautuu sen mukaisesti. Fysioterapia voidaan toteuttaa myös palvelutaloissa ja hoivakodeissa. 

Fysioterapia aloitetaan aina maksuttomalla kartoituskotikäynnillä, jolloin teemme yhdessä toimintakykytestin sekä laadimme hoitosuunnitelman ja tavoitteet. 

HINNASTO

30min 68€

45min 78€

60min 88€

Matkakuluina lisätään 0,53€/km.

Voit hakea kotitalousvähennystä 60% työn osuudesta, myös maksaessasi omaisesi hoitoa

Kuka voi saada kotitalousvähennyksen?

Vuoden 2024 alusta tuli voimaan oikeus saada kotitalousvähennystä kotona toteutettavista fysioterapiapalveluista. Kotitalousvähennyksen saa vähentää kotikäyntinä toteutetusta fysioterapiasta. Fysioterapiaan ei tarvitse lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen lähetettä vaan, kuka tahansa voi tilata fysioterapeutin kotiinsa. Kotitalousvähennyksestä hyötyminen edellyttää, että henkilö maksaa sen verran veroja, että niistä voidaan tehdä vähennyksiä.  Myös hoivakodissa ja palvelutalossa toteutettu fysioterapia on oikeutettu kotitalousvähennykseen.

Kotitalousvähennystä ei myönnetä fysioterapian vastaanotto- tai etäkäynneistä eikä julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista tai palveluasumiseen liittyvistä palvelumaksuista. Vähennyksen estävät myös palveluseteli sekä omaishoidon seteli. 

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/vahennykset/kotitalousvahennys/

bottom of page